PrijavaSvet šole

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Svet zavoda sestavljajo:

 • 5 predstavnikov šole:

  • Jasmina Likar Štinjek,
  • Silva Karim,
  • Irena Saksida,
  • Tina Scozzai,
  • Milena Praček.
 • 3 predstavniki staršev:

  • Melita Lemut Bajec,
  • Marjetka Pregelj Koren,
  • Katja Lampe.
 • 3 predstavniki ustanovitelja:

  • Matjaž Bajec,
  • Mojmir Pregelj,
  • Janko Žejn.

Predsednica Sveta šole je Jasmina Likar Štinjek.

Zapisniki sej sveta šole so dostopni v tajništvu šole.