PrijavaVPOGLED V OVREDNOTENE PREIZKUSE ZNANJA NPZ

Spoštovani starši,

v skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli imajo učenec in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki, v prisotnosti učitelja na šoli. Učenci opravijo vpogled v šoli v času pouka skupaj z učitelji. Za starše, ki to želijo, bo vpogled v ovrednotene preizkuse znanja:

9. razred, v sredo, 3. 6. 2015, med 14.00 in 15.00 uro, na šoli  v učilnici računalništva,

6. razred, v sredo, 10. 6. 2015, med 14.00 in 15.00 uro, na šoli  v učilnici računalništva.

Dostop do ovrednotenih preizkusov bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer

  • od 2. 6. do 4. 6. 2015 za 9. razred,
  • od 9. 6. do 11. 6. 2015 za 6. razred.

Učenci na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.