PrijavaIzbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. r. izvajatipouk iz izbirnih predmetov. Šola ponudi učencem pouk različnih izbirnih predmetov,ki so razdeljeni v dva sklopa, in sicer naravoslovno-tehničnega in družboslovnohumanističnega. Učenci lahko predmete izbirajo iz obeh ali samo enega sklopa.Izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če stem soglašajo njihovi starši.

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahkooproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.Starši morajo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolskoleto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o učenčevem vpisu vglasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenecoproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj odloči ooprostitvi za posamezno šolsko leto.

 

Za to šolsko leto smo ponudili naslednje izbirne predmete (poudarjeni izbirni predmetiso bili izbrani):

 

Naravoslovno tehnični sklop:

- računalništvo: urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja,

- obdelava gradiv,

- šport: 

 

- matematična delavnica 7,

- sodobna priprava hrane.

 

Družboslovno humanistični sklop:

- italijanščina I, III

- likovno snovanje I, II, III,

- turistična vzgoja,

- šolsko novinarstvo,

- verstva in etika,

- življenje človeka na Zemlji,

- raziskovanje domačega kraja in njegovega okolja,

- retorika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno (Torek, 26 Avgust 2014 13:19)