PrijavaSvet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev; iz vsakega oddelka po eden, ki se vsako šolsko leto na novo izvoli, oz. potrdi.

 

RAZRED

PREDSTAVNIK STARŠEV

NAMESTNIK 

1. a  in 3. a

 Mirjan Rogelj

 Tatjana Rušt

2. a

 Petra Fabičič

 Matej Grmek

4. a

 Melita Lemut Bajec

 Dušan Koren

5. a

 Urška Grmek

 Katja Lampe

6. a

 Janez Kovšca

 Darinka Koren

7. a

Mojmir Pregelj

 Nataša Rijavec Koren

8. a

 Suzana Bajc

 Marta Mikuž

9. a

Marjetka Pregelj Koren

 Dolores Kobal

 

Podružnica Podkraj

 

1. in 2. r.

 Tadeja Lampe

Kobal Urška

3.  in  4. r.

 Bojan Srebot

Mateja Lampe

 

Predsednica Sveta staršev je Melita Lemut Bajec.

 

Svet staršev deluje po Poslovniku Sveta staršev .

 

Zapisniki sej so dostopni v tajništvu Osnovne šole Col.